ProGlyProt IDAC118
Organism Information
Organism NamePyrococcus furiosus
DomainArchaea
ClassificationFamily: Thermococcaceae
Order: Thermococcales
Class: Thermococci or Protoarchaea
Division or phylum: "Euryarchaeota"
Taxonomic ID (NCBI)2261
Genome Sequence (s)
GeneBankAE009950.1
EMBLAE009950
Gene Information
Gene Namepls (PF0287)
NCBI Gene ID1468121
GenBank Gene Sequence1468121
Protein Information
Protein NamePyrolysin
UniProtKB/SwissProt IDP72186
NCBI RefSeqNP_578016.1
EMBL-CDSAAL80411.1
UniProtKB Sequence>sp|P72186|PLS_PYRFU Pyrolysin OS=Pyrococcus furiosus GN=pls PE=1 SV=2 MNKKGLTVLFIAIMLLSVVPVHFVSAGTPPVSSENSTTSILPNQQVVTKEVSQAALNAIM KGQPNMVLIIKTKEGKLEEAKTELEKLGAEILDENRVLNMLLVKIKPEKVKELNYISSLE KAWLNREVKLSPPIVEKDVKTKEPSLEPKMYNSTWVINALQFIQEFGYDGSGVVVAVLDT GVDPNHPFLSITPDGRRKIIEWKDFTDEGFVDTSFSFSKVVNGTLIINTTFQVASGLTLN ESTGLMEYVVKTVYVSNVTIGNITSANGIYHFGLLPERYFDLNFDGDQEDFYPVLLVNST GNGYDIAYVDTDLDYDFTDEVPLGQYNVTYDVAVFSYYYGPLNYVLAEIDPNGEYAVFGW DGHGHGTHVAGTVAGYDSNNDAWDWLSMYSGEWEVFSRLYGWDYTNVTTDTVQGVAPGAQ IMAIRVLRSDGRGSMWDIIEGMTYAATHGADVISMSLGGNAPYLDGTDPESVAVDELTEK YGVVFVIAAGNEGPGINIVGSPGVATKAITVGAAAVPINVGVYVSQALGYPDYYGFYYFP AYTNVRIAFFSSRGPRIDGEIKPNVVAPGYGIYSSLPMWIGGADFMSGTSMATPHVSGVV ALLISGAKAEGIYYNPDIIKKVLESGATWLEGDPYTGQKYTELDQGHGLVNVTKSWEILK AINGTTLPIVDHWADKSYSDFAEYLGVDVIRGLYARNSIPDIVEWHIKYVGDTEYRTFEI YATEPWIKPFVSGSVILENNTEFVLRVKYDVEGLEPGLYVGRIIIDDPTTPVIEDEILNT IVIPEKFTPENNYTLTWYDINGPEMVTHHFFTVPEGVDVLYAMTTYWDYGLYRPDGMFVF PYQLDYLPAAVSNPMPGNWELVWTGFNFAPLYESGFLVRIYGVEITPSVWYINRTYLDTN TEFSIEFNITNIYAPINATLIPIGLGTYNASVESVGDGEFFIKGIEVPEGTAELKIRIGN PSVPNSDLDLYLYDSKGNLVALDGNPTAEEEVVVEYPKPGVYSIVVHGYSVRDENGNPTT TTFDLVVQMTLDNGNIKLDKDSIILGSNESVVVTANITIDRDHPTGVYSGIIEIRDNEVY QDTNTSIAKIPITLVIDKADFAVGLTPAEGVLGEARNYTLIVKHALTLEPVPNATVIIGN YTYLTDENGTVTFTYAPTKLGSDEITVIVKKENFNTLEKTFQITVSEPEITEEDINEPKL AMSSPEANATIVSVEMESEGGVKKTVTVEITINGTANETATIVVPVPKKAENIEVSGDHV ISYSIEEGEYAKYVIITVKFASPVTVTVTYTIYAGPRVSILTLNFLGYSWYRLYSQKFDE LYQKALELGVDNETLALALSYHEKAKEYYEKALELSEGNIIQYLGDIRLLPPLRQAYINE MKAVKILEKAIEELEGEE
Sequence length1398 AA
Subcellular LocationCell envelope associated
FunctionHyperthermostable serine protease. Has endopeptidase activity toward caseins, casein fragments including alpha-S1-casein and synthetic peptides. EC= 3.1.21.-
Protein Structure
PDB ID
Glycosylation Status
Glycosylation TypeN (Asn) linked
Experimentally Validated Glycosite(s) in Full Length Protein(Signal peptide: 1-26, propeptide: 26-149) N152
Experimentally Validated Glycosite(s ) in Mature ProteinN3
Glycosite(s) Annotated Protein Sequence>sp|P72186|PLS_PYRFU Pyrolysin OS=Pyrococcus furiosus GN=pls PE=1 SV=2 MNKKGLTVLFIAIMLLSVVPVHFVSAGTPPVSSENSTTSILPNQQVVTKEVSQAALNAIM KGQPNMVLIIKTKEGKLEEAKTELEKLGAEILDENRVLNMLLVKIKPEKVKELNYISSLE KAWLNREVKLSPPIVEKDVKTKEPSLEPKMYN*(152)STWVINALQFIQEFGYDGSGVVVAVLDT GVDPNHPFLSITPDGRRKIIEWKDFTDEGFVDTSFSFSKVVNGTLIINTTFQVASGLTLN ESTGLMEYVVKTVYVSNVTIGNITSANGIYHFGLLPERYFDLNFDGDQEDFYPVLLVNST GNGYDIAYVDTDLDYDFTDEVPLGQYNVTYDVAVFSYYYGPLNYVLAEIDPNGEYAVFGW DGHGHGTHVAGTVAGYDSNNDAWDWLSMYSGEWEVFSRLYGWDYTNVTTDTVQGVAPGAQ IMAIRVLRSDGRGSMWDIIEGMTYAATHGADVISMSLGGNAPYLDGTDPESVAVDELTEK YGVVFVIAAGNEGPGINIVGSPGVATKAITVGAAAVPINVGVYVSQALGYPDYYGFYYFP AYTNVRIAFFSSRGPRIDGEIKPNVVAPGYGIYSSLPMWIGGADFMSGTSMATPHVSGVV ALLISGAKAEGIYYNPDIIKKVLESGATWLEGDPYTGQKYTELDQGHGLVNVTKSWEILK AINGTTLPIVDHWADKSYSDFAEYLGVDVIRGLYARNSIPDIVEWHIKYVGDTEYRTFEI YATEPWIKPFVSGSVILENNTEFVLRVKYDVEGLEPGLYVGRIIIDDPTTPVIEDEILNT IVIPEKFTPENNYTLTWYDINGPEMVTHHFFTVPEGVDVLYAMTTYWDYGLYRPDGMFVF PYQLDYLPAAVSNPMPGNWELVWTGFNFAPLYESGFLVRIYGVEITPSVWYINRTYLDTN TEFSIEFNITNIYAPINATLIPIGLGTYNASVESVGDGEFFIKGIEVPEGTAELKIRIGN PSVPNSDLDLYLYDSKGNLVALDGNPTAEEEVVVEYPKPGVYSIVVHGYSVRDENGNPTT TTFDLVVQMTLDNGNIKLDKDSIILGSNESVVVTANITIDRDHPTGVYSGIIEIRDNEVY QDTNTSIAKIPITLVIDKADFAVGLTPAEGVLGEARNYTLIVKHALTLEPVPNATVIIGN YTYLTDENGTVTFTYAPTKLGSDEITVIVKKENFNTLEKTFQITVSEPEITEEDINEPKL AMSSPEANATIVSVEMESEGGVKKTVTVEITINGTANETATIVVPVPKKAENIEVSGDHV ISYSIEEGEYAKYVIITVKFASPVTVTVTYTIYAGPRVSILTLNFLGYSWYRLYSQKFDE LYQKALELGVDNETLALALSYHEKAKEYYEKALELSEGNIIQYLGDIRLLPPLRQAYINE MKAVKILEKAIEELEGEE
Sequence Around Glycosites (21 AA)KEPSLEPKMYNSTWVINALQF
Glycosite Sequence Logoseqlogo
Glycosite Sequence Logo
Technique(s) used for Glycosylation DetectionPeriodic acid-Schiff (PAS) staining
Technique(s) used for Glycosylated Residue(s) DetectionEdman degradation
Protein Glycosylation- ImplicationThe post-translational modification may function in the thermostabilization of the enzyme.
Glycan Information
Glycan Annotation
Technique(s) used for Glycan Identification
Protein Glycosylation linked (PGL) gene(s)
OST Gene NameaglB
OST NCBI Gene ID1467988
OST GenBank Gene Sequence1467988
OST Protein NameAglB/STT3
OST UniProtKB/ SwissProt IDQ8U4D2
OST NCBI RefSeqNP_577885.1
OST EMBL-CDSAAL80280.1
OST UniProtKB Sequence>tr|Q8U4D2|Q8U4D2_PYRFU Oligosaccharyl transferase stt3 subunit related protein OS=Pyrococcus furiosus GN=PF0156 PE=1 SV=1 MVKTQIKEKKKDEKVTIPLPGKIKTVLAFLVVLAFAAYGFYIRHLTAGKYFSDPDTFYHF EIYKLVLKEGLPRYYPMADAPFGSLIGEPLGLYILPAIFYKIISIFGYNELEAFLLWPPF VGFLSVIGVYLLGRKVLNEWAGMWGAIILSVLTANFSRTFSGNARGDGPFMMLFTFSAVL MLYYLTEENKNKKIIWGTLFVLLAGISTAAWNGSPFGLMVLLGFASFQTIILFIFGKINE LREFIKEYYPAYLGILAISYLLTIPGIGKIGGFVRFAFEVFLGLVFLAIVMLYGGKYLNY SDKKHRFAVVAVIVIAGFAGAYIYVGPKLFTLMGGAYQSTQVYETVQELAKTDWGDVKVY YGVEKPNGIVFFLGLVGAMIVTARYLYKLFKDGRRPHEELFAITFYVMSIYLLWTAARFL FLASYAIALMSGVFAGYVLETVEKMKESIPIKAALGGVIAIMLLLIPLTHGPLLAQSAKS MRTTEIETSGWEDALKWLRENTPEYSTATSWWDYGYWIESSLLGQRRASADGGHARDRDH ILALFLARDGNISEVDFESWELNYFLVYLNDWAKFNAISYLGGAITRREYNGDESGRGAV TTLLPLPRYGEKYVNLYAKVIVDVSNSSVKVTVGDRECDPLMVTFTPSGKTIKGTGTCSD GNAFPYVLHLTPTIGVLAYYKVATANFIKLAFGVPASTIPGFSDKLFSNFEPVYESGNVI VYRFTPFGIYKIEENINGTWKQVYNLTPGKHELKLYISAFGRDIENATLYIYAINNEKII EKIKIAEISHMDYLNEYPIAVNVTLPNATSYRFVLVQKGPIGVLLDAPKVNGEIRSPTNI LREGESGEIELKVGVDKDYTADL
OST EC Number (BRENDA)2.4.1.119
OST Genome ContextQ8U4D2
Characterized Accessory Gene(s)
PGL Additional LinksCAZy
Literatures
Reference(s)1) Igura, M. and Kohda, D. (2011) Selective control of oligosaccharide transfer efficiency for the N-glycosylation sequon by a point mutation in oligosaccharyltransferase. J Biol Chem, 286, 13255-13260. [PubMed: 21357684]
2) Igura, M., Maita, N., Kamishikiryo, J., Yamada, M., Obita, T., Maenaka, K. and Kohda, D. (2008) Structure-guided identification of a new catalytic motif of oligosaccharyltransferase. EMBO J, 27, 234-243. [PubMed: 18046457]
3) de Vos, W.M., Voorhorst, W.G., Dijkgraa
Additional Comments
Year of Identification1996
Year of Validation1996